Khon Kaen, Thailand
090-331-3393

สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Good Namnueng co., ltd.


Goodแหนมเนือง @KKU

หน้าอาคารสิริคุณากร (ตึกอธิการบดี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

Tel. 095-170-0290
Line : goodnamnueng